ฝันและเห็นโคมไฟเป็นการตีความเป็นคําแนะนําจิตใต้สํานึกสําหรับฝันที่จะคิดเกี่ยวกับมันบางทีเขาหรือเธอพร้อมที่จะยอมรับและ / หรือใบหน้าความเป็นจริง คุณหมายถึงความรู้สึกผิด ความฝันยังเป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณ, ความหวัง, ความคิดใหม่และวิสัยทัศน์. คุณกําลังใกล้สถานการณ์ในทิศทางใหม่

ความฝันที่มีโคมไฟเป็นสัญลักษณ์ของสถานการณ์ที่คุณสามารถเลือกที่จะสังเกตเห็นเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ ตัวเลือกที่พร้อมให้คุณเสมอ การดําเนินการที่คุณสามารถทําได้ถ้าคุณต้องการ

…(แม่บ้าน | แสงสว่าง) โคมไฟของบ้านในความฝันหมายถึงแม่บ้านหรือผู้หญิง (ดูโคมไฟ | มินาเร็ทด้วย)…