…ในความฝันส้นเท้าเป็นตัวแทนของลู ๆ หรือทายาท หากใครพบว่าเขาไม่มีส้นเท้าในความฝันนั่นหมายความว่าเขาไม่มีทายาทในครอบครัวของเขา หากส้นเท้าของใครบางคนหัหรือถูตัดขาดในความฝันนั่นอาจหมายถึงการตายของลูของเขา ส้นเท้าแตกในความฝันยังหมายถึงการผจญภัยที่ใครจะเสียใจ ส้นเท้าแตกในความฝันอาจหมายถึงความหดหู่ความหายนะความเศร้าโศกการถูทดลองหรือความตาย ส้นเท้าขวาในความฝันหมายถึงลูชายและส้นเท้าซ้ายหมายถึงลูสาว ส้นเท้าของใครคนหนึ่งในความฝันยังบ่งบอกถึงบทสรุปของชีวิตของเขาในโลกนี้และการตัดสินของเขาในปรโล ส้นเท้าของใครคนหนึ่งในความฝันยังเป็นตัวแทนของทรัพย์สินของเขา รองเท้าส้นสูงในความฝันเป็นตัวแทนของการทำความดี รองเท้าส้นสีเข้มในความฝันแสดงถึงความไม่เอาใจใส่และการไม่เชื่อฟังคำสั่งจากพระเจ้าของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ส้นเท้าในความฝันยังหมายถึงการลงโทษสำหรับบาป ส้นเท้าในความฝันอาจเป็นตัวแทนของลูชายที่เป็นนัพนัน ส้นเตี้ยและเส้นเอ็นในความฝันเป็นตัวแทนของความกล้าหาญกล้าหาญและเป็นคนที่้าวไปข้างหน้า สำหรับคนจบปริญญาตรีารเห็นส้นเท้าของเขาในความฝันหมายถึงการแต่งงาน ส้นเท้าในความฝันยังหมายถึงการพูดที่ไร้สาระ ารเล่นด้วยส้นเท้าของตัวเองในความฝันหมายถึงการมีความสุขับความสำเร็จเหนือคู่ต่อสู้ของเขา ส้นเท้าแตกในความฝันหมายถึงความเจ็บป่วย ส้นเท้าของหนึ่งยังแสดงถึงทรัพย์สินและเงินของเขา ารไม่มีส้นเท้าในความฝันหมายถึงการสูญเสียความมั่งคั่ง ส้นเท้าที่ดูดีในความฝันหมายถึงข่าวดีและพร (ดู Body ‘ด้วย)…

…(ไขมัน | น้ำมัน) น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ในความฝันแสดงถึงความรู้คำแนะนำการรับใช้ผู้คนที่มีความรู้หรืออยู่ใกล้ชิดับผู้มีอำนาจ (ดู Grease ด้วย)…

…(ซาคาร์ | เพื่อระลึถึง + ยา | พระเจ้า | ผู้เผยพระวจนะซาคาริยาห์ผู้ซึ่งจะมีสันติสุข) หากมีใครเห็นผู้เผยพระวจนะซาคาริยาห์ในความฝันนั่นหมายความว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ับเขาและภรรยาของเขาในวัยชรา ารได้เห็นเศคาริยาห์ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า (uwbp) ในความฝันยังหมายถึงการให้ำเนิดบุตรชายที่ชอบธรรมซึ่งจะเติบโตเป็นฝ่าบาท (ดู Zikr ด้วย)…

ารอ่านอัลุรอานอันศัดิ์สิทธิ์หรือบางส่วนในความฝันหมายถึงการลุขึ้นยืนการได้รับอำนาจการกลับใจจากบาปความมั่งคั่งการชำระหนี้ารเป็นพยานความจริงหรือการมอบความไว้วางใจให้ับเจ้าของที่ชอบธรรม ารท่องอัลุรอานอันศัดิ์สิทธิ์ด้วยเสียงอันไพเราะในความฝันหมายถึงเียรติยศศัดิ์ศรีและชื่อเสียงที่ดี ารอ่านอัลุรอานอันศัดิ์สิทธิ์และเพิ่มคำพูดของตัวเองเข้าไปในความฝันหมายถึงการละทิ้งความจริงหรือการทรยศต่อสัญญาหรือพันธสัญญา หากในกรณีหลังเราไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่เขาพูดในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะให้ารเป็นพยานเท็จในศาลยุติธรรมหรือว่าเขาจะมีส่วนเี่ยวข้องับบางสิ่งที่ชั่วร้ายซึ่งผลที่ตามมาไม่สามารถทำได้ ที่คาดการณ์ หากมีคนเห็นผู้คนฟังการบรรยายอัลุรอานของเขาในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะสั่งงานและผู้คนจะปฏิบัติตามคำสั่งของเขา ารได้ยินหรืออ่านบทอัลุรอานใด ๆ ที่มัอ่านสำหรับผู้ตายในความฝันบ่งบอกถึงการเสียชีวิตของคนป่วยในครอบครัวนั้น นัอ่านคัมภีร์ุรอ่านมืออาชีพในฝันเป็นตัวแทนของบุคคลชั้นนำของสังคม ารได้ฟังการบรรยายอัลุรอานแบบมืออาชีพในความฝันหมายความว่าในไม่ช้าผู้คนที่มีอำนาจจะมารวมตัวันในสถานที่ที่มีารบรรยายในความฝัน หากมีใครเห็นว่าตัวเองกำลังอ่านหนังสือบันทึของเขาในวันพิพากษาในความฝันและถ้าเขาเป็นคนที่ไม่รู้จัเหน็ดเหนื่อยด้วยความตื่นตัวนั่นหมายความว่าเขาจะร่ำรวยขึ้นหลังจากทนทุข์ทรมานจากความยากจนและเขาจะตอบคำถามทั้งหมดที่เขา จะถูถามในวันแห่งการพิจารณาคดีหรือว่าเขาจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้าผู้ทรงอำนาจจากสิ่งที่เขากลัวที่สุด สิ่งนี้จะเิดขึ้นหากคน ๆ หนึ่งอ่านบันทึของตัวเองในเชิงบว แต่ถ้าอ่านบาปและข้อผิดพลาดในความฝันนั่นแสดงถึงความทุข์ความเดือดร้อนหรือความทุข์ทรมาน (ดู Holy Book ด้วย | ารอ่าน)…

…(ธุริจ) หากความสูญเสียเี่ยวข้องับรายได้ของเขาการสูญเสียในความฝันนั้นหมายถึงการเสื่อมถอยของหลัการการลดลงของศาสนาหรืออาจหมายถึงการไม่เอาใจใส่หลังจากการชี้นำการไม่เชื่อหลังจากปฏิบัติตามศาสนาหรือการสูญเสียโดยทั่วไป บาปนี้เป็นของมนุษย์เอง หากคนใดคนหนึ่งประสบับการสูญเสียในความฝันนั่นหมายถึงความหดหู่สยองขวัญความหวาดกลัวความตกใจหรือเป็นอันตราย ารบ่นเี่ยวับอันตรายที่ได้รับความทุข์ความเสียหายหรือการสูญเสียในความฝันหมายถึงการบรรลุเป้าหมาย (ดู Penny ด้วย)…

…ภูเขาในความฝันเป็นตัวแทนของชายผู้ยิ่งใหญ่และสูงศัดิ์ที่มีความแข็งแกร่งและเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการบริหาริจการที่ดีและความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังสามารถตีความได้ว่าเป็นลูชายผู้หญิงที่ยากลำบากและเคร่งครัดหรือเป็นนัธุริจ หากภูเขาโค้งมนหรือแบนในความฝันนั่นหมายถึงความยากลำบากหรือความทุข์ ภูเขาในความฝันอาจหมายถึงการบรรลุเป้าหมายการเดินทางหรือการทำตามคำสัญญา หากภูเขาตั้งอยู่แตกต่างจากภูเขาอื่น ๆ ในความฝันความหมายข้างต้นจะแข็งแกร่งขึ้น หากภูเขามีทุ่งหญ้าและเป็นแหล่ง็บน้ำและหากใช้เป็นป้อมปราการถาวรแสดงว่าเป็นผู้ปกครองที่เคร่งศาสนา อย่างไร็ตามหากไม่มีน้ำเ็บและหากไม่มีทุ่งหญ้าเติบโตในความฝันนั่นแสดงถึงทรราชและผู้ปกครองที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเพราะในกรณีนั้นมันตายแล้วและไม่ได้ถวายเียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และผู้คนจะไม่ได้รับประโยชน์จา มัน. ในความฝันภูเขาที่สูงตระหง่านมีชีวิต แต่ภูเขาที่พังทลายกลายเป็นกองหินนั้นตายไปแล้ว ถ้าคน ๆ หนึ่งเห็นว่าตัวเองกำลังปีนภูเขาสูงตระหง่านินพืชและดื่มน้ำจากมันและหากเขามีคุณสมบัติที่จะปกครอง็หมายความว่าเขาจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองภายใต้ารอุปถัมภ์ของผู้ปกครองที่เข้มงวดแม้ว่าพวกเขาจะทำ รับผลประโยชน์จากรัฐบาลของเขา ขนาดของผลประโยชน์ที่ผู้ว่าการรัฐจะได้รับเท่าับปริมาณอาหารและปริมาณน้ำที่เขาดื่มจากความฝันของเขา หากบุคคลนั้นเป็นพ่อค้าหรือนัธุริจภูเขาในความฝันของเขาหมายถึงผลกำไรและได้รับชื่อเสียงที่ดี หากการปีนเขาเป็นเรื่องง่ายการปีนเขาในความฝันนั้นไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีประโยชน์ใด ๆ หากปราศจากความยากลำบา หากในตอนท้ายของการปีนเขาขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสำหรับสิ่งที่เขาไปถึงในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะกลายเป็นผู้ปกครองที่ยุติธรรม หากเขาเรียกร้องให้สวดมนต์บนยอดเขาหรือสวดมนต์ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับการแต่งตั้งให้ปกครอง หากใครเห็นตัวเองกำลังลงจากภูเขาในความฝันนั่นหมายถึงการสูญเสียตำแหน่งการสูญเสียทางธุริจหรือความเสียใจ หากมีใครมาพร้อมับกษัตริย์และทหารของเขาในความฝันนั่นหมายความว่าเขาอยู่ในกลุ่มของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและเป็นทูตสวรรค์ของพระองค์ดังนั้นเขาจะได้รับชัยชนะโดยที่เขาสามารถชนะสงครามพิชิตศัตรูหรือ ละทิ้งความผูพันับโลกใบนี้ หากการปีนเขาด้วยความยากลำบากหมายถึงความทุข์ยากการลงไปในความฝันหมายถึงการบรรเทาทุข์ หากการปีนเขาหมายถึงการได้รับสถานีที่สูงขึ้นการลงไปในความฝันหมายถึงการสูญเสียอันดับ หากมีใครเห็นตัวเองกำลังปีนภูเขาแม้ว่าจะอยู่ที่ความสูงหนึ่งเขา็พบว่าตัวเองไม่สามารถปีนขึ้นไปได้อีต่อไปหรือลงไปในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะต้องตายตั้งแต่ยังเด็ หากใครเห็นตัวเองตกจากภูเขาในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะตกอยู่ในบาป หากเขาล้มลงและขาหัในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะกลายเป็นผู้บังคับบัญชาดูหมิ่น ภูเขาที่ถูไฟไหม้ในความฝันหมายถึงการตายของบุคคลอันตราย ารพิงภูเขาในความฝันแสดงถึงมิตรภาพับผู้มีอำนาจ ารอาศัยอยู่ในเงามืดของภูเขาในความฝันหมายถึงการหาเลี้ยงชีพจากบุคคลดังกล่าวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่นั่น ารแบกภูเขาในความฝันหมายถึงการแบกรับความรับผิดชอบในการจัดการธุริจของพ่อค้าที่มีชื่อเสียงและความรับผิดชอบดังกล่าวจะแบกรับเขาอย่างหนั หากภูเขาสว่างไสวด้วยแสงไฟหมายความว่าความรับผิดชอบของคน ๆ หนึ่ง็จะเบาเช่นัน หากเขาเห็นภูเขาที่ทอดลงมาจากสวรรค์ในความฝันนั่นแสดงถึงการมาเยือนของผู้ว่าราชการท้องถิ่นในท้องที่นั้น หากใครเห็นภูเขาโผล่ขึ้นสู่ท้องฟ้าในความฝันนั่นหมายความว่าผู้ว่าราชการเมืองนั้นจะถูไล่ออก การขว้างหินจากยอดเขาในความฝันหมายถึงการดูถูผู้อื่น หากภูเขาแต่งตัวสวยงามในความฝันนั่นหมายความว่าใครจะสั่งผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ว่า ารเห็นภูเขาในระยะไกลในความฝันหมายถึงการเดินทาง หากใครเห็นแผ่นดินไหวกระทบภูเขาในความฝันหมายความว่าภัยพิบัติจะเิดขึ้นในดินแดนหรือประเทศนั้น หากผู้ทำชั่วเห็นภูเขาในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะต้องทนทุข์ทรมานเพราะบาปของเขาอย่างแน่นอน ารกลืนภูเขาในความฝันหมายถึงการบังคับบัญชาและควบคุมผู้ชายที่โหดเหี้ยมและแข็งแกร่ง ารปีนภูเขาจนกว่าจะถึงพื้นราบในความฝันหมายถึงการรับใช้เด็กำพร้าหรือดูแลคนป่วย ารเข้าไปในถ้ำในภูเขาในความฝันหมายถึงความปลอดภัย ความดีหรือความชั่วที่เิดจากการเห็นภูเขาในความฝันนั้นขึ้นอยู่ับความอุดมสมบูรณ์หรือความว่างเปล่า ารปีนภูเขาและเพลิดเพลินับพืชพันธุ์และน้ำจืดอันหอมหวานในความฝันหมายถึงการพัพิงพรหมจรรย์ใน บริษัท ของภรรยาหรือการเรียนความรู้หรือการค้าขายที่จะตอบสนองความต้องการของตน ารปีนภูเขาผ่านเส้นทางตรงในความฝันหมายถึงการเผชิญหน้าับสิ่งต่างๆในแบบที่เป็นอยู่ ถ้าใครเห็นภูเขากำลังเคลื่อนไปข้างหน้านั่นหมายถึงสงครามหรือความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างผู้มีความรู้ ารตกลงมาจากยอดเขาสู่ลางของสัตว์ร้ายกาแร้งงูสัตว์เลี้ยงลูด้วยนมโคลนสิ่งสกปรกหรือหนูและชนิดต่าง ๆ ของพวกมันในความฝันหมายถึงการละเว้นจากบาปหรือละเว้นจากนวัตกรรมหากการหลบหนีจากพวกมันนำไปสู่สิ่งหนึ่ง เข้าไปในมัสยิดที่เขาสามารถเข้าไปเพื่อละหมาดหรือสวนที่เขาสามารถพัผ่อนได้อย่างสงบสุข หากภูเขาสลายและหากเปลี่ยนเป็นขี้เถ้าหรือสิ่งสกปรกในความฝันนั่นหมายความว่าใคร็ตามที่หมายไว้ในความฝันนั้นจะสูญเสียความทุ่มเทและเสียชีวิต (ดู Ascending in the sky ด้วย)…

…(เซ็นต์ | เงิน) สำหรับหญิงตั้งครรภ์เพนนีในความฝันหมายถึงลูชายหรือเป็นสัญลัษณ์แห่งความกตัญญูคำอธิษฐานและการระลึถึงพระเจ้าหรืออาจหมายถึงการทำร้ายใครบางคนหรือทุบตีเขา หากใครได้รับเพนนีในกองซ้อนในความฝันนั่นหมายความว่าใครบางคนจะมอบความไว้วางใจให้ับเขา เพนนีในความฝันยังหมายถึงการพูดคุย หากดูใหม่บทสนทนาจะมีความหมาย เพนนีในความฝันยังหมายถึงการแ้ปัญหาของใครบางคนหรือการสวดอ้อนวอน ารนับเพนนีในความฝันหมายถึงการให้คุณค่าับการกระทำของตนเอง นิิลสลึงไตรมาสครึ่งหรือเหรียญหรือโทเค็นอื่น ๆ ในความฝันแสดงถึงผลกำไรและความมั่งคั่งทางโล หากเพนนีผูติดอยู่ับข้อมือในความฝันแสดงว่าเขาทำมาหาินได้ ารเป็นเจ้าของเงินในความฝันหมายความว่าจะมีารเรียกตัวไปให้ปากคำในศาลยุติธรรม หากเหรียญเพนนีของเขาเ่าบิ่นหรือแตกหัในความฝันแสดงถึงศรัทธาที่ไม่เที่ยงตรง ารสูญเสียเงินในความฝันหมายถึงการเสียเวลาและเงินหรือเสียคำพูดหรือให้คำปรึษาแ่คนที่ไม่รู้ซึ่งจะไม่เชื่อฟังคำแนะนำของเขา หากเหรียญเพนนีมีรูปคนอยู่ในความฝันนั่นหมายความว่าทั้งผู้ขนส่งและผู้ที่สร้างเหรียญเพนนีเหล่านี้เป็นผู้ริเริ่ม เงินที่หัครึ่งในความฝันเป็นตัวแทนของความเป็นศัตรูที่ไม่สามารถเยียวยาได้ ารรับเงินในฝันดีว่าให้มัน หากสินทรัพย์สภาพคล่องที่แท้จริงของคน ๆ หนึ่งเปลี่ยนเป็นเงินในความฝันนั่นหมายถึงการล้มละลายหรือการล้มละลาย หากเงินเพียงเล็น้อยของคน ๆ หนึ่งเติบโตขึ้นในความฝันนั่นหมายถึงความมั่งคั่ง (ดู Cent | Money ด้วย)…

…(หุบเขา) ในความฝันหุบเขาลึหรือเส้นทางบนภูเขาเป็นตัวแทนของการหลอกลวงการทรยศความไม่สมบูรณ์และเล่ห์เหลี่ยม (ดูหุบเขา Aqiq ด้วย)…

…(Ibex | Oryx | Sasin | แพะป่า) ในความฝันแพะภูเขาหมายถึงชาวต่างชาติที่ำลังจะผ่านไปในเมืองของตน ารจับแพะภูเขาในความฝันหมายถึงการได้รับเงินจากกษัตริย์หรือจากบุคคลที่ร่ำรวยและมีอำนาจเนื่องจากภูเขาในความฝันหมายถึงบุคคลเช่นนี้และแพะเป็นตัวแทนของรางวัล ารมองไปที่แพะภูเขาในความฝันหมายถึงการใส่ร้ายบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลและผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีับผู้ปกครอง ารจับแพะภูเขาในความฝันหมายถึงอันตรายและความทุข์แม้ว่าการินเนื้อสัตว์ในความฝันหมายความว่าคน ๆ นั้นจะได้รับเงินจากบุคคลเช่นนี้ (ดู Oryx ด้วย)…

…(ผลไม้แห้ง | ผลไม้สด) ในความฝันผลไม้รสหวานแสดงถึงพรความรู้หรือเงิน แม้แต่ผลไม้รสเปรี้ยว็มีความหมายเช่นเดียวันเมื่อมันเข้าับรสนิยมของคนที่ินมันในฝัน เมื่อผลไม้รสเปรี้ยวไม่ตรงับรสนิยมของบุคคลในความฝันนั่นหมายถึงรายได้ที่ผิดกฎหมายหรือทำให้อาการป่วยของเขาแย่ลง ารินหรือดื่มผลพลอยได้ใด ๆ ที่ทำจากผลไม้ในความฝันหมายถึงการเป็นหนี้หรือเผชิญับความท้าทายในต่างแดน ารได้เห็นผลไม้ที่ชอบที่สุดในความฝันแสดงถึงผลกำไรที่ได้รับจากหยาดเหงื่อของตัวเองและผลกำไรดังกล่าวจะเท่าับจำนวนของความพยายามที่จะได้รับ ผลไม้ขนาดใหญ่ในความฝันแสดงถึงรายได้ที่ยังไม่พ้นจากการให้ทาน ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ดหรือเปลือกในความฝันแสดงถึงความสำเร็จและรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมาย ารินผลไม้นอกฤดูในความฝันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสะดวกสบาย ผลไม้ที่งอกหรือถอนออกเป็นกระจุหรือเป็นพวงในความฝันหมายถึงความรัและความสามัคคี ผลไม้นำเข้าในฝันเป็นตัวแทนของประเทศต้นทาง ผลไม้ในความฝันยังเป็นตัวแทนของภรรยาลูข้อตกลงทางธุริจการแลกเปลี่ยนความรู้ารทำความดีารรวมตัวในครอบครัวงานแต่งงานการหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือการู้เงินที่หายไป องุ่นในความฝันเป็นตัวแทนของไวน์และแตงโมเป็นตัวแทนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่หมัจากน้ำผลไม้ ารเ็บผลไม้ที่หล่นจากต้นไม้ในความฝันหมายถึงการต่อสู้ับคนชอบธรรม หากใครเห็นต้นไม้ที่ออกผลในสภาพอากาศอบอุ่นออกผลในฤดูหนาวในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะคบหาับใครบางคนที่คาดหวังจะทำข้อตกลงทางธุริจแม้ว่ามิตรภาพของพวกเขาจะจบลงด้วยการเสียเวลาและเงิน ารถอนผลจากต้นไม้อื่นที่ไม่ใช่ของมันในความฝันหมายถึงพี่เขยที่ดีหุ้นส่วนที่ซื่อสัตย์หรือหุ้นส่วนที่ทำกำไร ผลเบอร์รี่ป่าในภูเขาหรือทุ่งหญ้าในความฝันเป็นตัวแทนของศิลปะความสามารถและความรู้ที่ได้รับโดยตรงจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและไม่มีครูคนใดอ้างสิทธิ์ได้ มะเดื่อในความฝันเป็นตัวแทนของผลไม้ที่ดีที่สุดในความฝัน ผลไม้สดในความฝันหมายถึงเงินที่ไม่คงอยู่ในขณะที่ผลไม้แห้งแสดงถึงการออม ผลไม้สำหรับคนยากจนในความฝันหมายถึงความมั่งคั่งและสำหรับคนรวยพวกเขาหมายถึงการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งของเขา หากคนหนึ่งได้รับผลไม้ในความฝันหมายความว่าเขาจะกลายเป็นที่รู้จัในเรื่องการทำความดี (ดู Apricot ด้วย | ผลไม้แห้ง | พนังานขายผลไม้)…

…(ระดิ่งวัว | ระดิ่งเลื่อน) ารมีระฆังเล็ ๆ ในความฝันหมายถึงการต่อสู้ารโต้เถียงหรือการพูดคุยที่ไร้สาระซึ่งเป็นที่รู้จัของบุคคลที่ถือครอง ารเห็นระฆังในความฝันหมายถึงผู้ประกาศหรือผู้เบิทางของผู้ปกครอง โดยทั่วไปการพูดว่าเห็นระฆังในความฝันหมายความว่ามีคนแจ้งข่าวดี หากกระดิ่งคล้องคอสัตว์ในความฝันหมายถึงการเดินทาง ระฆังของโบสถ์เป็นตัวแทนของผู้คนที่สามารถขอคำแนะนำและปฏิบัติตามความคิดเห็นของพวกเขาได้ ระดิ่งในความฝันยังเป็นตัวแทนของการเรียกร้องให้อธิษฐานหรือเตรียมพบศัตรูหรืออาจหมายถึงการมาถึงของกองคาราวานหรือการขนส่ง ระฆังในความฝันยังเป็นตัวแทนของหนังสือการเปิดเผยที่ถูยกเลิหรือการยุ่งเี่ยวับการเปิดเผยของพระเจ้าหรืออาจเป็นตัวแทนของประเพณีในอดีต (ดู Hand bell ด้วย)…

…ในความฝันไพลินเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีเียรติสูงส่งสง่างามร่ำรวยและเป็นผู้หญิงที่เจริญรุ่งเรือง (ดูหิน 2 ด้วย)…

…(นัการศึษา | Eye-brow | Governess) ารเห็นแม่ในความฝันมีความหมายที่ลึซึ้งและชัดเจนกว่าการได้พบพ่อ เหมือนันในความฝันการเห็นเธอหมายถึงการบรรลุเป้าหมาย ความฝันของผู้ชายเป็นที่ชื่นชอบที่สุดเมื่อเขาเห็นพ่อแม่พ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่หรือญาติพี่น้อง หากใครกำลังเผชิญับความยากลำบากและเห็นแม่ของเขาในความฝันนั่นหมายความว่าความช่วยเหลือจะมาจากแหล่งที่เขาไม่คาดคิด หากในชีวิตจริงเขากำลังรอการกลับมาของใครบางคนจากการเดินทางคน ๆ นั้น็มาถึงในไม่ช้า ถ้าคนใดคนหนึ่งป่วยหมายความว่าเขาจะหายจากอาการป่วย ถ้าใครเห็นแม่ของเขาให้ำเนิดเขาควรจะป่วยในชีวิตจริงนั่นหมายถึงการเข้าใกล้ความตายของเขาเพราะผู้ตายถูห่อด้วยผ้าห่อศพในขณะที่ผู้ที่เิดใหม่ถูห่อด้วยผ้ารับ หากบุคคลที่มีปัญหายากจนการเห็นแม่ของเขาในความฝันหมายความว่าสภาพการเงินของเขาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หากเขาร่ำรวยนั่นหมายถึงข้อ จำัด ในการหารายได้ของเขาสำหรับเด็ต้องพึ่งพาคนอื่นและการเคลื่อนไหวของเขาถู จำัด (ดู Earth ด้วย)…

…คนที่ดื่มเบียร์ในความฝันหมายถึงคนงานหรือคนที่ทำงานหนัเพื่อหาเลี้ยงชีพหรือบางทีอาจเป็นตัวแทนของคนขี้เหนียวหรืออาจหมายถึงการกลับมารวมตัวันอีครั้งของความรัหรือการแสดงความยินดี เบียร์หรือเครื่องดื่มสีเหลืองในความฝันบ่งบอกถึงความเจ็บป่วยหรือหารายได้จากการหาประโยชน์จากพนังานหรือคนรับใช้ (ดู Intoxicants ด้วย)…

…(arb. Retreat | Seclusion) ในความฝันหมายถึงการพัผ่อนทางจิตวิญญาณการสวดอ้อนวอนความหิวโหยรวดเร็วความหดหู่ารถ่อมตัวการควบคุมความสนใจและความปรารถนาของตนเอง (ดูที่ Retreat ด้วย)…

…(ลูสาว | ระตุ้น | คนรับใช้) ในความฝันหัวใจของมนุษย์แสดงถึงความตระหนัความขยันความเฉลียวฉลาดเจ้านายราชาแห่งร่างกายมนุษย์และผู้ว่าราชการจังหวัด ารเห็นหัวใจในความฝันยังแสดงถึงความประพฤติที่ดีารรับรู้ทางจิตวิญญาณที่ดีารช่วยเหลือทางศาสนาและความชัดเจนในการพูด หากหัวใจของใครคนหนึ่งถูขโมยไปจากเขาในความฝันนั่นหมายถึงความกลัวความปรารถนาการปฏิบัติทางศาสนาที่ไม่ดีอุบัติเหตุหรือความหายนะ ารเห็นหัวใจของคน ๆ หนึ่งดำคล้ำหรือถูปิดด้วยตราประทับทึบแสงในความฝันนั่นหมายถึงความไม่ใส่ใจความบาปและความมืดบอดของหัวใจ (ดู Body ‘| Chest ด้วย)…

…(หลงทาง) หากคนที่มีความรู้เห็นว่าตัวเองหลงอยู่ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนด้วยความรู้ของเขาคำสอนของเขาจะแพร่ระจายไปทั่วและเขาจะถูจดจำไปอีนานหลังจากเขาตาย ารหลงทางในความฝันยังหมายถึงโชคร้าย หากคนใดคนหนึ่งสูญเสียเสื้อผ้าหรือบ้านในความฝันนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าซ่อมแซมหรือภาษีที่เขาจะต้องจ่ายสำหรับทรัพย์สินของเขา หากใครคนหนึ่งถูถอดตู้เสื้อผ้าทั้งหมดในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะหลีเลี่ยงเหตุารณ์ชั่วร้ายและเหตุารณ์ที่มีราคาแพง (ดู Wandering ด้วย)…

…ในความฝันอาการคันหมายถึงความยากจนและความทุข์ทรมานจากแรงกดดันของภรรยาและลูที่เรียกร้อง หากอาการคันของคน ๆ หนึ่งส่งผลให้มีเลือดออกหรือมีหนองในความฝันนั่นหมายความว่าพวกเขาจะได้รับสิ่งที่ต้องการ มิฉะนั้นความเหนื่อยยากในการดำรงชีวิตของเขาจะยืดเยื้อ หากใครเห็นว่าตัวเองมีอาการคันในความฝัน็หมายความว่าเขาจะตรวจสอบสภาพของญาติของเขาและต้องทนทุข์ทรมานจากสภาพของพวกเขา หากอาการคันของคน ๆ หนึ่งดูเหมือนจะคงอยู่โดยไม่มีทางแ้ไขได้ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะต้องทนทุข์ทรมานจากสภาพที่เขาไม่สามารถทนได้ด้วยความตื่นตัว หากใครเห็นผู้คนบนท้องถนนมีอาการคันในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับเงิน แต่ปวดหัว สถานะที่เขาจะกลายเป็นที่รู้จั (ดู Mangy | Plague | Scratching ด้วย)…

(ดูเนื้อหาที่ 1 ด้วย | ความเจ็บปวด)

…หากใครเห็นว่าตัวเองเข้าไปในบ้านของคนอื่นในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะเอาชนะเขาได้รับความเป็นผู้นำในธุริจเหนือเขาหรือควบคุมผลประโยชน์ของเขา ารเข้าไปในบ้านของผู้ว่าราชการจังหวัดและรู้สึสบายใจและสบายใจในความฝันนั้นหมายความว่าเขากำลังขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าการในธุริจส่วนตัว ารมาของคนชอบธรรมในบ้านในความฝันหมายถึงพร หากคนที่ไม่ยุติธรรมเข้ามาในสถานที่ในความฝันนั่นหมายความว่าความชั่วร้ายและความหายนะจะเิดขึ้นในบ้านหลังนั้น หากเป็นธรรมเนียมที่บุคคลดังกล่าวจะเข้าไปในสถานที่นั้นจะไม่มีอันตรายใด ๆ เิดขึ้นจากการมาหรือไปของเขา หากใครเห็นว่าตัวเองเข้าไปในบ้านของวัตถุพื้นดินหรือโครงสร้างที่ไม่คุ้นเคยและหากเขาพบับวิญญาณที่จากไปซึ่งเขาจำได้ในความฝันนั่นหมายความว่าเขาได้เข้าสู่อาณาจัรแห่งความตายแล้ว ถ้าเขาเห็นตัวเองเข้าไปในทรงกลมนั้นจากนั้น็ออกมาจากมันในความฝันนั่นหมายความว่าเขาใกล้จะตายจากนั้น็หายจากโรคร้ายแรง ารเข้าไปในบ้านศัดิ์สิทธิ์ในเมกกะในความฝันหมายถึงการเข้าบ้านของคนที่เพิ่งแต่งงาน (ดู Marketplace ด้วย)…