ความฝันเกี่ยวกับการสวมใส่โยนเป็นสัญลักษณ์ความรู้สึกของการยับยั้งวัดหรือถูกบังคับให้เป็นผู้ป่วย ไม่ชอบต้องรอให้ข้อผิดพลาดที่จะแก้ไขเพื่อให้สามารถความคืบหน้าในสถานการณ์ เมื่อหนึ่งในการรักษาหรือวินัย. พิจารณาส่วนของร่างกายสําหรับความหมายเพิ่มเติม ขาหักอาจสะท้อนให้เห็นถึงการสูญเสียชั่วคราวของความเป็นอิสระ แขนหักสามารถสะท้อนถึงข้อจํากัดชั่วคราวเริ่มต้นเป้าหมาย, เสรีภาพทางการเงินหรือสื่อสารกับคนเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ.