…(โฮสเทล | อินน์ | เดินทางไปต่างประเทศ) โรงแรมในความฝันหมายถึงบ้านร่างกายชื่อทรัพย์สินสง่าราศีโรงอาบน้ำเตาอบหรือศาลยุติธรรม สิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับเขาในความฝันนั้นอาจเกิดขึ้นร่วมกับองค์ประกอบใด ๆ ข้างต้นและสัมพันธ์กับสภาพของเขา การพักค้างคืนในโรงแรมที่ไม่รู้จักในความฝันหมายถึงการเดินทางหรืออาจบ่งบอกถึงที่พำนักของโลกนี้ที่คนหนึ่งเดินทางไปถึงที่พำนักแห่งปรโลก (ดู Hostel | การเดินทางด้วย)…