…(สูญเสียความรู้สึก | Masticate) การเคี้ยวหมากฝรั่งในความฝันหมายถึงการทำบาปที่น่าเกลียดชังหรือการเล่นชู้กับคนที่ท่านนบีลอต (uwbp) เคยเคี้ยวหมากฝรั่ง หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่ในความฝันก็อาจบ่งบอกว่าพูดมากเกินไปหรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งอยู่ตลอดเวลาหรือมีส่วนร่วมในการโต้เถียงครั้งใหญ่หรือโต้แย้งอย่างต่อเนื่องหรืออาจหมายถึงการสูญเสียความรู้สึก (ดูการเคี้ยวอาหารด้วย | การเคี้ยว)…