หัวนมของเต้านมของผู้หญิงในความฝันหมายถึงตู้เสื้อผ้าส่วนตัวของคน ๆ หนึ่งหรืออาจหมายถึงการแต่งงาน หากมีน้ำหรือนมออกมาในความฝันนั่นหมายถึงการหาสามีที่เข้ากันได้ มิฉะนั้นอาจหมายถึงการสูญเสียลูกหรือน้องสาว…

*โปรดดูการเลี้ยงลูกด้วยนม, พยาบาล, หัวนม, ปั๊มนม