(ดูพิธีกรรม Aqiqah)

เพื่อทําความเข้าใจความฝันนี้ให้ดีขึ้นอ่านการตีความของศูนย์บ่มเพาะ