การจมอยู่ในความฝันหมายถึงการตกอยู่ในบาปและก่อให้เกิดความไม่พอใจในพระเจ้าผู้ทรงอำนาจ การจมน้ำในความฝันยังหมายถึงการเข้าสู่นรก หากคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตจากการจมน้ำในความฝันใคร ๆ ก็ควรกลัวว่าจะหลงทางหรือทำตามนวัตกรรม การจมน้ำในทะเลจากนั้นลอยอยู่ในกระบวนการพยายามช่วยตัวเองจากความตายในความฝันหมายถึงการดื่มด่ำกับธุรกิจของโลกและลืมความมุ่งมั่นทางจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังหมายถึงการประสบความสำเร็จในความพยายามและการได้รับการตั้งหลักที่มั่นคงในธุรกิจของตน หากมีคนขึ้นมาจากน้ำในความฝันนั่นหมายถึงการแก้ไขชีวิตของเขาให้ดีขึ้นและดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องในการรับใช้ชีวิตทางศาสนา หากใครเห็นตัวเองหลังจากขึ้นมาจากน้ำสวมเสื้อผ้าสีเขียวในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะแสวงหาความรู้และประสบความสำเร็จในการได้มา หากคนใดคนหนึ่งจมน้ำและจมดิ่งลงสู่ก้นทะเลในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะต้องรับความโกรธแค้นจากผู้มีอำนาจที่จะข่มเหงเขาและทำให้เขาพินาศ การจมน้ำในความฝันยังหมายถึงการตายจากความเจ็บป่วย การจมน้ำทะเลในความฝันหมายถึงการฟื้นฟูศรัทธาในพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ การจมน้ำจืดในความฝันหมายถึงการร่ำรวยอย่างมาก…