ความฝันเกี่ยวกับลูกฟุตบอลเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาที่คุณกําลังดิ้นรนที่จะทําให้บางสิ่งบางอย่างของคุณ