(ดูเท้า)

ฝันว่าคุณกําลังดึงบางสิ่งบางอย่างบ่งบอกถึงการต่อสู้ของคุณกับสิ่งที่ได้รับการตอบสนอง ความสัมพันธ์ หรือสถานการณ์ที่คุณควรปล่อยและ/หรือปล่อยไป พิจารณาสิ่งที่หรือสิ่งที่คุณกําลังดึง

ความฝันเกี่ยวกับโยโยเป็นสัญลักษณ์ความรู้สึกที่ดีที่จะสังเกตเห็นบุคคลหรือสถานการณ์ทําสิ่งที่คุณต้องการตลอดเวลา ทัศนคติเล็กน้อยกับสิ่งที่คุณควบคุมหรือจัดการกับ ในเชิงลบโยโยสามารถสะท้อนถึงทัศนคติที่ชักจูงเพื่อจัดการกับบุคคลอื่นหรือเล่นกับการแสวงหาประโยชน์ ไม่มีปัญหาร้ายแรงหรือปัญหาเพียงพอ

ตัวอักษรฉันในความฝันเป็นสัญลักษณ์ของอัตตา, ตัวตนส่วนบุคคลของฝัน, ความเป็นอิสระ, คนเดียวหรือแม้กระทั่งความเห็นแก่ตัว.

ความฝันที่มีเปลือกเป็นสัญลักษณ์ของกระบวนการของการรักษาหรือการรับรู้ตนเอง~รับมากกว่า~บางสิ่งบางอย่าง การฟื้นตัวที่น่าเกลียดทางอารมณ์บางอย่างกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ ความรู้สึกอึดอัดหรือความลําบากใจที่ใช้เวลาในการเอาชนะ ความจําเป็นในความอดทนความเข้าใจหรือการให้อภัยเพื่อให้คุณสามารถก้าวต่อไป ความฝันของการเก็บขึ้นเปลือกเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาในการให้การรักษาใช้เวลากระบวนการเป็นหลักสูตรธรรมชาติ คุณอาจได้รับการโกรธหรือรุนแรงโดยลักษณะของความขัดแย้งที่ได้รับการแก้ไขบางส่วน รายละเอียด, ความเพทศหรือแพ้หลังจากขอโทษที่ทํา. สัญญาณว่าคุณมีปัญหาในการผ่อนคลายความเข้าใจหรือผู้ป่วย ความฝันที่มีเปลือกบนใบหน้าของคุณอาจสะท้อนถึงคุณหรือบุคคลอื่นที่มีอารมณ์ฟื้นตัวจากการเผชิญหน้าที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีนัยสําคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณ ความขัดแย้งเหนือการกระทํานิสัยหรือพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนหรือความรู้สึกไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็น

ความฝันของชาวประมงเป็นสัญลักษณ์ของบุคลิกภาพของเขาที่กําลังมองหาบางสิ่งบางอย่าง โดยทั่วไปนี้ ~บางสิ่งบางอย่าง~ เป็นทางออกสําหรับปัญหาหรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวเอง ปลาในฝันแสดงถึงความคิดที่ไร้สํานึกหรือสิ่งที่เราสังเกตเห็นโดยปราศจากความเข้าใจอย่างเต็มที่ ดังนั้นการประมงมีสัญลักษณ์ของการมองหาวิธีการแก้ปัญหาหรือความเข้าใจที่จะนําคําตอบไปยังพื้นผิว ตกปลาสําหรับสิ่งที่นอกเหนือจากปลาในความฝันเป็นสัญลักษณ์ของกําลังมองหาคําตอบขึ้นอยู่กับทุกสิ่งที่วัตถุที่มีการประมง ตัวอย่างเช่นการประมงสําหรับห่านจะเป็นตัวแทนคือการพยายามที่จะหาวิธีที่จะเจริญรุ่งเรือง การตกปลาสําหรับรองเท้าคู่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการแสวงหาของคุณสําหรับวิธีการใหม่ที่จะมีชีวิตหรือวิธีใหม่ของการทําสิ่ง

ฝันและเห็นหมูในฝันของคุณอาจเป็นเล่นสํานวนใน ~ดึง~ ทุกอย่างมากกว่าการแบ่งปัน ดูการตีความความหมายของหมู

ความฝันเกี่ยวกับสโตเฮนจ์เป็นสัญลักษณ์ของการไม่เชื่อหรือความกลัวในความสําเร็จที่มีประสิทธิภาพในอดีตที่ผ่านมา สงสัย ~วิธี ห่า ฉัน ทํา หรือ~ใคร ได้ รับ มัน หรือ ไม่~ สโตนเฮนจ์ยังสามารถเป็นตัวแทนของการรับรู้ว่าคุณหรือคนอื่นได้ทําสิ่งที่น่าอัศจรรย์ในอดีตที่พวกเขามีอํานาจในการทําซ้ํา ตัวอย่าง: ชายคนหนึ่งฝันถึงการเยี่ยมชมสโตนเฮนจ์ ในชีวิตจริงเขาไปเยี่ยมแฟนสาวที่สวยงามจากอดีตของเขาและสงสัยว่ามารเป็นไปได้ที่จะมีเธอเหมือนเขาที่กลับมาทั้งหมดแล้วตั้งแต่เธอปรากฏไม่สนใจในทุกสิ่งทุกอย่าง

ซึ่งแตกต่างจากนอนหลับนิยมอัมพาตความเชื่อหรือ~แม่มดเก่า~ไม่ได้เป็นความผิดปกติของการนอนหลับ ประสบการณ์ทั้งหมดเป็นจริงรัฐความฝันที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นอัมพาตคุณในชีวิตโดยปัญหาหรือรูปแบบความคิดเชิงลบที่คุณต้องตื่นขึ้นมา รัฐที่เป็นอัมพาตเป็นสัญลักษณ์ของการรับรู้ของปัญหาในชีวิตของคุณว่าคุณมีอํานาจที่จะเปลี่ยน แม่มดเก่าที่มักจะผลักดันลงหน้าอกของผู้คนเป็นสัญลักษณ์ของลักษณะที่ใช้งานง่ายของตัวเองที่เป็นลบแม้รู้ดีที่สุด ส่วน นี้ ของ คุณ พอ เพียง ความ จริง ภายใน หรือ paralyzes ความ สามารถ ใน การ เจริญ ก้าวหน้า ใน ชีวิต เนื่องจาก รูป แบบ คิด เชิง ลบ ฉัน เห็น ประโยชน์ ใน การ เปลี่ยนแปลง no. อัมพาตการนอนหลับเป็นสัญญาณที่คุณต้องเริ่มต้นการประมวลผล negativism ในชีวิตของคุณ. ครั้งแรกที่คุณต้องเผชิญกับความกลัวเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกและให้เวลาสําหรับความกลัวของใบหน้าที่รู้ว่าคุณมี ต่อไปคุณต้องต่อต้านจะดึงดูดคนและวัสดุสิ่งที่คุณไม่เชื่อว่าคุณสามารถมี สิ่งต่อไปที่คุณต้องทําคือการเริ่มขอโทษสําหรับทุกสิ่งที่ผิดที่คุณได้กระทําในชีวิตของคุณและรับผิดชอบต่อการกระทําของคุณ ดังนั้นคุณต้องการให้อภัยคนที่ผิดและเรียนรู้ที่จะลืมอดีต ความอิจฉา, ความผิดและความขมขื่นจะต้องได้รับการแก้ไข สิ่งนี้ทั้งหมดไม่จะช่วยให้คุณชัดเจนสติและเพิ่มระดับการรับรู้และการรับรู้ของสิ่งที่คุณคิด นี้ ยัง แนะนํา ให้ คุณ เริ่ม ตรวจ สอบ ความ คิด ของ คุณ และ เริ่ม สงสัย ว่า ทําไม คุณ คิด เกี่ยว กับ ทุก สิ่ง ที่ คุณ คิด เกี่ยว กับ. อะไรกระตุ้นให้ความคิดหรือความรู้สึกเหล่านี้? สุดท้ายคุณอาจต้องการเริ่มต้นมองหาคําแนะนํามืออาชีพหรือความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อให้คุณสามารถได้รับมุมมองใหม่สําหรับปัญหาของคุณ