ถ้าคนที่โกนหัวหรือคนหัวล้านเห็นว่าตัวเองมีผมหยิกในความฝันนั่นหมายถึงการทำตามแบบอย่างของศาสดาของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่มีสันติสุข การมีผมหยิกในความฝันยังหมายถึงการได้รับค่าตอบแทนทางการเงินจากธุรกิจครอบครัวภรรยาหรือสามีหรืออาจหมายถึงการสวมเสื้อผ้าใหม่ การย่นผมในความฝันถูกตีความว่าเป็นสัญลักษณ์ของความงามและชอบสวมเครื่องประดับพิเศษ…