…(ก้อนกรวด 20 ก้อนที่เก็บรวบรวมได้ที่ Muzdalifa ใกล้กับที่ราบ ‘Arafa ในช่วงฤดูแสวงบุญและใช้ในการขว้างปาปีศาจ ณ สถานที่ที่เรียกว่า Jamarat) ในความฝันก้อนหินเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์การจ่ายหนี้ชัยชนะเหนือศัตรูหรือ การทำความดี การกินหินก้อนหนึ่งที่มีไว้สำหรับเจาะในความฝันหมายถึงการกินหรือขโมยทรัพย์สินของเด็กกำพร้าที่อายุน้อย การปั้นก้อนหินในความฝันยังหมายถึงการปฏิบัติตามคำอธิษฐานและการอดอาหารที่ถูกบังคับโดยก่อนหน้านี้พลาดการแสดงด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง (ดูก้อนกรวดด้วย | แสวงบุญ | จามารัต)…