เพื่อดูปลาดุกเมื่อคุณกําลังฝันมีความหมายซ้ําและเท็จ ปลาดุกเตือนให้ระมัดระวังเพราะของคนที่ไม่สามารถปรากฏเป็นสิ่งที่พวกเขา ตัวตนที่แท้จริงของคุณอาจถูกซ่อนอยู่หรือไม่สามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่าย

ความฝันปลาดุกเป็นสัญลักษณ์ของสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นจริงๆสิ่งที่คุณต้องการหรือคาดหวังให้เป็น. มันรู้สึกดีที่จะชําระสําหรับน้อยหรือต้องยอมรับทางเลือก. ตัวอย่าง: ผู้หญิงคนหนึ่งฝันว่าปลาดุกว่ายน้ําต่อเธอ ในชีวิตที่ตื่น, อดีตเจ้านายของเธอพยายามที่จะ rehirer เธอสําหรับงานที่เธอถูกปล่อยออกมาจากเนื่องจากการทุจริตภายใน บริษัท ปลาดุกว่ายน้ําต่อเธอสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกเชิงบวกของเธอเกี่ยวกับอดีตเจ้านายที่ต้องการ rehirer เธอในขณะที่ยังรู้สึกว่าเธอต้องการทํางานที่อื่น