…(Cradle | บ้าน | เรือนจำ) ในความฝันกรงหมายถึงคุกอู่หรือบ้าน การเอาหัวเข้าไปในกรงขณะเดินในตลาดในความฝันหมายถึงการขายบ้าน กรงในความฝันยังบ่งบอกถึงภาวะแทรกซ้อน การเห็นกรงในศาลในความฝันหมายถึงการแต่งงาน…