ความฝันเกี่ยวกับบ้านผีสิงเป็นสัญลักษณ์ของมุมมองของชีวิตที่ติดอยู่กับปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไข มีความทรงจําที่ไม่ดีหรือด้านลบของชีวิตของคุณที่ยังคงทําพื้นฐานสําหรับวันนี้ คุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวเรียนรู้ที่จะให้อภัยหรือพยายามที่จะพัฒนาความไว้วางใจเพื่อให้คุณสามารถลืมอดีต