…(สีแดง | ศักดิ์ศรี | ไฮโซ | ความสุข) การสวมเสื้อผ้าไหมสีแดงในความฝันหมายถึงความเจ็บป่วย หากนักรบเห็นตัวเองสวมเสื้อผ้าไหมสีแดงในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับการตกแต่งเพื่อความกล้าหาญของเขา สีแดงในความฝันยังแสดงถึงโลกความแวววาวและความสุขทางวัตถุ (ดูหน้าแดงด้วย)…

ดูความหมายของน้ํามันเบนซิน

…(อาหาร) การเจิมตัวเองด้วยน้ำมันในความฝันหมายถึงการได้รับความสุขและรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรืออาจหมายถึงการหายจากความเจ็บป่วย การดื่มน้ำมันในความฝันมีความหมายที่ไม่ดีและบ่งบอกถึงลางร้ายคาถาชั่วร้ายหรือความเจ็บป่วย อย่างไรก็ตามน้ำมันมะกอกในความฝันยังแสดงถึงความรู้ภูมิปัญญาคำแนะนำทางวิญญาณความสว่างภายในพรและรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมาย การดื่มน้ำมันชนิดอื่น ๆ ในความฝันเช่นน้ำมันจากเมล็ดข่มขืนของต้นไม้ตระกูลไม้กางเขน (Brasica napus) หรือน้ำมันเม็ดมะม่วงหิมพานต์จากต้น terebinth {Pistacia terebinthus) จากนั้นจะแสดงถึงการหารายได้จากแหล่งที่น่าสงสัยหรือได้รับสิ่งผิดกฎหมาย เงิน. น้ำมันในความฝันยังแสดงถึงแสงสว่างของหัวใจการเติบโตทางจิตวิญญาณความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหรืออาจหมายถึงการคุมกำเนิดการฆาตกรรมการลอบสังหารหรือการหักกระดูกของใครบางคน น้ำมันในความฝันยังหมายถึงนายหน้า หากน้ำมันที่ดีกลายเป็นของเน่าเสียหรือเหม็นอับในความฝันนั่นหมายถึงการยกเลิกพันธสัญญาของตนในขณะที่หากน้ำมันเน่าเสียหรือน้ำมันเก่ากลายเป็นสิ่งที่ดีในความฝันนั่นหมายถึงการเพิ่มความตระหนักความเชื่อมั่นและการยอมรับมาตรฐานที่ดีในการติดต่อกับผู้อื่น (ดูการสกัดน้ำมันจากเมล็ดมะกอกด้วย)…

(ดูอำพัน | มัสค์ | น้ำหอม)

ความฝันเกี่ยวกับน้ํามันเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาของคุณที่จะเป็นสถานการณ์ในชีวิตของคุณทํางานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น น้ํามันสามารถเป็นสัญญาณที่คุณจําเป็นต้องใส่ความพยายามหรือความเห็นอกเห็นใจในสิ่งที่จะทําให้สิ่งที่ไป อีกทางเลือกหนึ่งคือน้ํามันสามารถสะท้อนถึงวิธีการที่คุณยืนยันความสัมพันธ์ของคุณกับความไว้วางใจรักหรือความเห็นอกเห็นใจ ความฝันเกี่ยวกับน้ํามันเป็นสัญลักษณ์ของทรัพยากรที่เคาะ สิ่งที่คุณมีที่อยู่เสมอในความต้องการที่ดี เชิงลบน้ํามันดิบสะท้อนถึงการละเมิดทรัพยากรหรือความรู้สึกที่มีใครบางคนผ่านพ้น ความฝันเกี่ยวกับถังน้ํามันสะท้อนให้เห็นถึงทรัพยากรที่คุณมีอยู่เสมอในความต้องการ ใครบางคนต้องการสิ่งที่คุณมีเสมอ

เพื่อดูน้ํามันเมื่อคุณกําลังฝันก็อาจมีความหมายของจําเป็นต้องมีสิ่งที่ทํางานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น ท่านอาจต้องแสดงความรักและความเมตตามากขึ้นในชีวิตของคุณ เพื่อดูน้ํามันทารกเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกของความฝัน นี่คือ omen สําคัญซึ่งควรอธิบายเป็นข้อบ่งชี้ว่าคุณจําเป็นต้องสงบเด็กภายในคุณ คุณต้องปล่อยเด็กคนนี้กับคุณเป็นครั้งคราว เพื่อดูน้ํามันดิบอธิบายเป็นความฝันที่มีสัญลักษณ์สําคัญสําหรับคนฝัน ความฝันนี้หมายถึงความมั่งคั่งและความมั่งคั่งที่ดี หรือคุณยังต้องเข้าสังคมมากขึ้น

ความฝันเกี่ยวกับน้ํามันเบนซินเป็นสัญลักษณ์ของการยังชีพทางอารมณ์หรือจิตใจ สิ่งที่ให้พลังงานทรัพยากรหรือแรงจูงใจที่จะก้าวไปข้างหน้า สัญญาณว่าชีวิตคุณต้องถูกกระตุ้นใหม่ อาจจะมีสถานการณ์ในชีวิตของคุณที่คุณกําลังดิ้นรนที่จะได้รับการจัดการใน.

มีปฏิสัมพันธ์หรือเพื่อค้นหาหรือดูน้ํามันเบนซินเมื่อคุณฝันมีความหมายสัญลักษณ์และแนะนําพลังงานและจิตวิญญาณ ดังนั้นสําหรับความฝันที่คุณวิ่งออกมาจากก๊าซก็สามารถตีความเป็นสัญลักษณ์ที่คุณหมด ให้ส่วนที่เหลือ ฝันว่าคุณเติมรถของคุณด้วยน้ํามันเบนซินมีความหมายลึกและโดดเด่นเป็น omen สําหรับความต้องการของคุณที่จะดูแลตัวเองของคุณดีขึ้น คุณต้องเต็มไปด้วยพลังและพลังงานใหม่

…(สถานที่ใกล้นครศักดิ์สิทธิ์แห่งเมกกะ | ส่วนแรกของการเดินทางในเวลากลางคืนของผู้ส่งสารของพระเจ้า) การได้เห็นตัวเองกำลังทำพิธีกรรมสรงจากนั้นการสวดมนต์ในหุบเขา Aqi’q ในความฝันหมายถึงการยืนยันคำพยานของความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า สีแดง), ล้างตัวเองจากสิ่งที่แนบมาทางโลก, เป็นพยานถึงพรจากพระเจ้าและความโปรดปรานทางวิญญาณ, การลุกขึ้นยืน, การได้ยินคำพูดที่ดี, หรืออาจหมายถึงการจองจำ, ฝน, ของขวัญ, เครื่องบูชาหรือการกุศล…

…(ไขมัน | น้ำมัน) น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ในความฝันแสดงถึงความรู้คำแนะนำการรับใช้ผู้คนที่มีความรู้หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจ (ดู Grease ด้วย)…

(น้ำมัน) ในความฝันน้ำหอมหมายถึงการยอมรับการยกย่องหรือการได้ยินคำพูดที่ถูกใจ หากใครเห็นขวดน้ำหอมของเขาระเหยไปในความฝันนั่นหมายความว่ามาพร้อมกับความหวาดกลัวและอันตราย หากคนป่วยได้กลิ่นน้ำมันหอมในความฝันนั่นหมายถึงความตายของเขา หากผู้หญิงน้ำหอมตัวเองในความฝันหมายถึงการมีส่วนร่วมในการทำความดี ถ้าเธอยังไม่แต่งงานก็หมายความว่าเธอจะแต่งงานและผู้ชายก็เช่นเดียวกัน หากโจรหรือผู้หลอกลวงชโลมตัวด้วยน้ำหอมในความฝันหมายความว่าเขาจะกลับใจเพราะขโมย (ดู Amber ด้วย | Galia moschata | Musk)…

…(น้ำมัน | น้ำหอมที่ทำจากส่วนผสมของมัสค์และแอมเบอร์กริส) การเจิมตัวเองด้วยกาเลียมอชชาตาในความฝันหมายถึงความสุขความสุขความสงบการยกย่องชมเชยและการเฉลิมฉลอง การเจิมตัวเองด้วยน้ำหอมนี้ในความฝันอาจหมายถึงการไปแสวงบุญที่นครเมกกะหรือให้บุตรชาย การสวม galia moschata ในความฝันยังสามารถบ่งบอกถึงความทุกข์ทรมานจากข้อกล่าวหาที่ผู้มีอำนาจจะตกทอด…

…(การหล่อลื่น | น้ำมัน) ในความฝันจาระบีเป็นสัญญาณของความทุกข์หรือภาวะซึมเศร้า ถ้าใครเห็นว่าตัวเองทาผมด้วยไขมันส่วนเกินและถ้าไขมันเริ่มไหลท่วมใบหน้าในความฝันนั่นหมายถึงความทุกข์ยากภาระและความหดหู่ที่เจ็บปวด หากเป็นปริมาณปกติก็หมายถึงการทำให้ตัวเองสวยงาม หากจาระบีมีกลิ่นเหม็นในความฝันนั่นหมายถึงการสรรเสริญเยาะเย้ยที่เทียบเท่ากับระดับของกลิ่นเหม็นหรืออาจเป็นตัวแทนของโสเภณีหรือคนอวดดี การถูตัวด้วยปรอทหรือครีมที่มีกลิ่นหอมผสมกับชะมดในความฝันหมายถึงการได้ยินคำสรรเสริญที่เป็นที่ชื่นชอบและได้รับชื่อเสียงที่ดี การหล่อลื่นหัวของคนอื่นในความฝันหมายถึงความชั่วร้ายและผู้เข้าร่วมควรใช้ความระมัดระวังต่อคนที่จาระบีหัวของเขา การแงะจาระบีหรือครีมเพื่อถูตัวหรือนำไปใช้กับคนอื่นในความฝันหมายถึงการเยาะเย้ยการพูดจาเยินยอความเจ้าเล่ห์ความเท็จหรือการลอบกัด ฯลฯ หากใครเห็นใบหน้าของตัวเองถูด้วยไขมันในความฝันนั่นหมายถึงการละเว้นตลอดชีวิตและการอดอาหารทางศาสนา การถูตัวด้วยครีมเป็นการรักษาหรือเป็นยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในความฝันหมายความว่าคน ๆ นั้นจะแก้ไขตัวเองหรือเก็บเงินไว้เป็นค่าหัวสำหรับเจ้าสาวหรือเป็นเงินดาวน์ในการซื้อของ (ดูการหล่อลื่น | ไก่งวงยัดไส้)…