ปฏิสัมพันธ์กับตั๊กแตนเมื่อคุณกําลังฝันเป็นเสียงของอํานาจที่จะกระทําพูดหรือคิดว่าเป็นคุณต้องการโดยไม่ต้องขัดขวางหรือยับยั้ง ในความฝันตั๊กแตนแสดงถึงคุณภาพชีวิตของเสรีภาพความเป็นอิสระหรือตรัสรู้ทางจิตวิญญาณ ในทางกลับกันอาจมีคําอธิบายที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นทางไปสู่ทิศทางของการไม่สามารถของคุณที่จะสงบลงหรือกระทําการตัดสินใจ

ความฝันที่มีตั๊กแตนเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับบุคคลหรือสถานการณ์ที่มักจะดูเหมือนว่าจะฉลาดกว่าคุณ

ความฝันเกี่ยวกับตั๊กแตนเป็นสัญลักษณ์ของการทําลายล้างหรือความเชื่อที่ว่าคุณอาจสูญเสียทุกสิ่งที่คุณทํางาน

เพื่อดูตั๊กแตนอธิบายเป็นความฝันที่มีสัญลักษณ์สําคัญสําหรับคนฝัน ความฝันนี้หมายถึงการขาดอาหารทางจิตวิทยา คุณอาจรู้สึกว่าคุณกําลังขาดความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะถูกทําลาย อีกวิธีหนึ่งคือ มันสามารถแสดงรอบและการเปลี่ยนแปลง

เพื่อดูตั๊กแตนในฝันของคุณมันป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียความรักของคุณเนื่องจากทัศนคติที่ผ่อนคลายของคุณ เพื่อฟังตั๊กแตนอธิบายเป็นความฝันที่มีสัญลักษณ์สําคัญสําหรับฝัน ความฝันนี้หมายถึงความสอดคล้องกันของคุณมากกว่าคนอื่น

ในความฝันตั๊กแตนเป็นตัวแทนของความทุกข์ยากการพิจารณาคดีความหายนะหรือการลงโทษ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของฝนที่ทำลายล้างหรือการยึดครองโดยกองทัพที่รุนแรง การกินตั๊กแตนในความฝันหมายความว่าจะได้รับเงิน หากใครเติมตั๊กแตนลงในถ้วยหรือเหยือกในความฝันก็หมายถึงรายได้เช่นกัน สถานที่ใด ๆ ที่ตั๊กแตนบินเข้าไปโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายในความฝันหมายถึงการเอาชนะจากความทุกข์ยาก หากคนรวยที่สูญเสียความมั่งคั่งเห็นฝูงตั๊กแตนตกอยู่เหนือเขาในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับความมั่งคั่งกลับคืนมา…