(ดูภาษา)

…(วัวป่า) ควายในความฝันหมายถึงผู้นำที่แข็งแกร่งมีนวัตกรรมและเป็นผู้นำที่ไม่เชื่อฟังซึ่งเป็นผู้ที่กล้าหาญและเป็นที่เคารพนับถือของลูกน้อง หากผู้หญิงเห็นว่าตัวเองมีเขาควายในความฝันนั่นหมายความว่าเธอจะเป็นประธานในกลุ่มคนหรือแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นผู้นำในชุมชนของเขา ควายในความฝันยังเป็นตัวแทนของคนฉลาด แต่ฉ้อโกงที่เดินทางอย่างกว้างขวางและยังคงยืนหยัดในความต้องการของเขา ในความฝันควายยังหมายถึงความมุ่งมั่นอดทนและอดทนแม้ว่าคนอื่นอาจจะยังได้รับประโยชน์จากเขา หากใช้ควายในการไถนาในความฝันมันหมายถึงการดูถูกหรือการกระทำผิด (ดูวัวด้วย | นับกระบือ | คัดท้าย | Oryx | Ox)…