การอาบน้ำในความฝันหมายถึงการชำระหนี้ขจัดความกลัวหรือความเครียดออกจากคุกเข้าร่วมแสวงบุญหรือหายจากความเจ็บป่วย หากในความฝันคนหนึ่งโกนผมตอนอาบน้ำนั่นหมายถึงการสูญเสียทรัพย์สินหรือนอกใจภรรยา การโกนขนบริเวณหัวหน่าวในความฝันแสดงถึงประโยชน์และการเพิ่มขึ้นของขนหัวหน่าวในความฝันหมายถึงการเพิ่มเงิน การอาบน้ำในตัวบ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่าง (ดูห้องอาบน้ำแบบตุรกีด้วย)…