ความฝันที่มีหน้าต่างกระจกแตกเป็นสัญลักษณ์ของสัญญาแตกหรือยากจนความคาดหวัง มันสามารถทําร้ายหรือสถานการณ์ที่สามารถกลายเป็นวิกฤติ ความฝันเกี่ยวกับเศษแก้วแตกเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาที่สามารถทําให้คุณเจ็บปวดมากขึ้นหรือความยากลําบากถ้าคุณเผชิญหน้าพวกเขา ความผิดหวังที่ยากที่จะตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เศษแก้วที่แตกหักมักสะท้อนถึงสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม ความฝันของการหักเศษแก้วในลําคอของคุณเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาที่สําคัญที่สร้างความขัดแย้งมากขึ้นถ้าคุณแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณอาจรู้สึกเป็นอัมพาตจากการแสดงตัวเองและมีความทุกข์ทรมานจากมัน